מחלקת קורונה

בדיקות קורונה

בדיקת PCR מהירה

תוצאה עד 12 שעות

₪600

בדיקת PCR

₪170

בדיקות סרולוגיות

בדיקת נוגדנים-
סרולוגיה מהירה

תוצאה עד 12 שעות

₪600

בדיקת PCR

₪300

בדיקות קורונה

בדיקת PCR מהירה

תוצאה עד 12 שעות

₪600

בדיקת PCR

₪199

בדיקת נוגדנים-
סרולוגיה מהירה

תוצאה עד 12 שעות

₪600

בדיקת נוגדנים-
סרולוגיה

₪300

בדיקות סרולוגיות